Facebook
RSS

Coalitiepartners N-VA en Gemeentebelangen hebben in een constructieve sfeer de verschillende bevoegdheden onder hun voorgedragen schepenen verdeeld.

Frank Gys, huidig voorzitter en lijsttrekker van N-VA Wommelgem, werd eerder al voorgedragen als burgemeester. Naast politie, brandweer en burgerlijke stand zal hij in het college ook verantwoordelijk zijn voor personeel en KMO.
Marc Dierckx (Gemeentebelangen) wordt eerste schepen. Hij zal zijn huidige bevoegdheden verderzetten en blijft dus bevoegd voor financiën en begroting, onderwijs, leefmilieu en landbouw.
Ann Theys (N-VA) zal zich als tweede schepen bekommeren om jeugd, cultuur en informatie.
Koen Baert (Gemeentebelangen) wordt als derde schepen verantwoordelijk voor feestelijkheden, middenstand, buurten en wijken en toerisme.
Alex Helsen (N-VA) is vierde schepen en zal zich inzetten voor de bevoegdheden sociaal beleid, senioren en sport.
Bart Van Scharen (N-VA) als vijfde en laatste schepen met mobiliteit, openbare werken en ruimtelijke ordening als bevoegdheden zal Wommelgem duidelijk vorm proberen te geven.
Ann Baele (Gemeentebelangen) zal haar inzet voor het Fort II verderzetten naast haar nieuwe uitdaging als OCMW-voorzitter.

Deze ploeg zal haar inhoudelijk programma verder uitwerken en de krachtlijnen hiervan voor het jaareinde bekend maken.

Beide partners zijn ervan overtuigd dat deze mix van competenties, beleids- en beroepservaring een troef zullen zijn voor Wommelgem en de enthousiaste nieuwe bestuursploeg zal zich met hart en ziel inzetten voor Wommelgem.


Fietstocht langs de

Op zondag 24 augustus organiseert Gemeentebelangen/CD&V naar goede gewoonte haar ...

Trage fiets- en wand

De voorbereidende grondwerken voor deze trage weg werden intussen uitgevoerd. ...

Nieuws uit het OCMW

Het OCMW wil de drempels wegwerken en de werking dichter ...

Financieel doordacht

Tijdens de gemeenteraad van december werd de meerjarenplanning 2014-2019 ...

OCMW Wommelgem stelt

De OCMW’s en gemeentebesturen van Borsbeek en Wommelgem slaan de ...